Nosnou část průmyslové podlahy tvoří monolitická betonová deska nejčastěji s rozptýlenou výztuží o tloušťce nejméně 120 mm. Pokud je podlaha uložena na nosném betonovém podkladu (nosný podkladní beton, stará betonová podlaha, stropní konstrukce), lze betonové podlahy provádět i v menších tloušťkách.

Rozptýlená výztuž se rovnoměrně vmísí do betonové směsi stejně jako ostatní složky betonu. Vznikne tak trojrozměrně vyztužený homogenní materiál.

Beton zpevněný rozptýlenou výztuží je v oblasti průmyslových podlah u nás i ve světě běžně používán. Tato skutečnost je zajisté dána četnými nepopiratelnými výhodami:

  • zvýšení tažnosti a houževnatosti
  • pevnost v tahu ve všech směrech
  • zvýšení odolnosti na únavu a proti tepelným změnám
  • zmírnění vzniku trhlin
  • snížení tloušťky desky až o 20 mm (vyloučení krycí vrstvy ocelové výztuže)
  • zvýšení odolnosti proti rázům a výtlukům
  • rezervy v únosnosti díky plastickému roznesení sil
  • urychlení výstavby