DIAMOND FLOOR s.r.o. zhotovuje průmyslové betonové podlahy moderním způsobem, který zaručuje dobré zpracování betonové směsi a povrchu podlahy. Betonová směs se pomocí laserového nivelačního přístroje urovná na požadovanou výšku, popř. do potřebných sklonů a zhutní se. V době tuhnutí betonové směsi se povrch sype otěruvzdornou směsí a následně se strojně uhladí nebo se povrch uhladí jen hrubě a po dosažení potřebné vlhkosti se opatří průmyslovou stěrkou. Strojní vybavení umožňuje provádět vysoké výkony. Podle místních podmínek až 2.000 m2 denně.

Možnosti stavebního řešení nosné části průmyslových betonových podlah

 • Podlahy s řezanými smršťovacími spárami – zpravidla o velikosti 6 x 6 m
 • Podlahy s velkými dilatačními celky – dilatační pole dle místních podmínek o velikosti nejvýše 36 x 36 m
 • Podlahy s velkými dilatačními celky uložené na pilotách – pro velmi málo únosná podloží, piloty mohou být štěrkové nebo betonové po 3 až 4 m

Příklady podkladu pro průmyslové betonové podlahy

1) Nejčastější a nejlevnější řešení:

 • zhutněná štěrkodrť zrnitosti 0 – 63 mm zarovnaná lomovou výsivkou s výškovou přesností ±15 mm
 • PE plena

2) Hospodárné řešení s výskytem radonu:

 • zhutněná štěrkodrť zrnitosti 0 – 63 mm zarovnaná lomovou výsivkou s výškovou přesností ±15 mm
 • geotextilie
 • zábrana proti radonu – Nejrychlejší řešení je přímo na zhutněný podklad pokládat geotextilii a zábranu proti radonu současně s betonováním podlahy.

3) Skladba s tepelnou izolací:

 • zhutněná štěrkodrť, zarovnaná lomovou výsivkou a urovnaná jemným pískem
 • tvrzený nenasákavý polystyrén
 • PE plena, popř. zábrana proti radonu

4) Další možnosti podkladu betonové podlahy:

 • stará nevyhovující podlaha oddělená od nové betonové podlahy PE fólií
 • stará pevná podlaha spojená s novou podlahou pomocí spojovacího můstku a ocelových kotev
 • stropní konstrukce