Ceny podlah a zpevněných ploch se stanovují zvlášť pro každou zakázku. Jsou ovlivněny řadou hledisek, z nichž nejdůležitější jsou:

  • únosnost podloží
  • zatížení podlahy
  • požadavky na povrch podlahy
  • vzdálenost staveniště od betonárky
  • přístupnost pracoviště

Projektantům, dodavatelům a stavebníkům nabízíme technickou pomoc ke stanovení nejvhodnějšího a nejhospodárnějšíhonávrhu podlahy a podkladních vrstev. Pro statický návrh průmyslové podlahy musíme znát rovnoměrné zatížení (např. od palet), soustředěné zatížení (od strojů a od stojek regálů), zatížení na nápravu vozidel a nosnost vysokozdvižných vozíků.